XERRADA I ASSEMBLEA - AFICAVAL BLOG

XERRADA I ASSEMBLEA
Aquest dissabte s'ha celebrat la sessió mèdic-informativa i assemblea. Per matí, ha intervingut el Dr. Salom i la Dra. Gisbert de l'Hospital La Fe, i Sònia, logopeda d'ATTEM. Com sempre, agraïm a les persones que col·laboren amb nosaltres de manera desinteressada, és tot un luxe poder comptar amb les explicacions d'aquests professionals i la seua proximitat, contestant a les preguntes de les famílies.
Este sábado se ha celebrado la sesión médico-informativa y asamblea. Por la mañana, ha intervenido el Dr. Salom y la Dra. Gisbert del Hospital La fe, y Sonia, logopeda de ATTEM. Como siempre, agradecemos a las personas que colaboran con nosotros de manera desinteresada, es todo un lujo poder contar con las explicaciones de estos profesionales y su proximidad, contestando a las preguntas de las familias.


A la part estrictament de l'assemblea es va donar un repàs de les activitats desenvolupades a 2014, com ara la convivència a El Teularet, el nostre reconeixement com a entitat d'utilitat pública i la participació a la Federació d'Associacions, així com la revisió dels comptes i la proposta d'activitats per a l'any 2015. En aquest sentit, tornarem a fer una convivència abans de les vacances d'estiu.
En la parte estrictamente de la asamblea se dió un repaso de las actividades desarrolladas en 2014, como la convivencia a El Teularet, nuestro reconocimiento como entidad de utilidad pública y la participación en la Federación de Asociaciones, así como la revisión de las cuentas y la propuesta de actividades para el año 2015. En este sentido, volveremos a hacer una convivencia antes de las vacaciones de verano.

També volem destacar la assistència de noves famílies al nostre col·lectiu, sabem la necessitat d'informació que n'hi ha al respecte de la malaltia, i lo tranquil·litzador que és el poder compartir experiències amb famílies que ja han passat per tot el procés.
También queremos destacar la asistencia de nuevas familias en nuestro colectivo, sabem la necesidad de información que hay al respecto de la enfermedad, y lo tranquilizador que es el poder compartir experiencias con familias que ya han pasado por todo el proceso.

Per últim, també destaquem la renovació de la Junta Directiva. N'hi ha dos càrrecs que, sense deixar de pertànyer a la Junta, han decidit retirar-se de la "primera línia", la tresorera i el president, càrrecs que s'han renovat. La actual Junta està formada per 10 persones, que sense dubte donaran una empenta important a la nostra associació.
Por último, también destacamos la renovación de la Junta Directiva. Hay dos cargos que, sin dejar de pertenecer a la Junta, han decidido retirarse de la "primera linea", la tesorera y el presidente, cargos que se han renovado. La actual Junta Directiva está formada por 10 personas, que sin duda darán un empujón importante a nuestra asociación.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.