December 2010 - AFICAVAL BLOG

ASSEMBLEA 2010

21:11 2
ASSEMBLEA 2010

Un any més, s'ha celebrat l'Assemblea General.

A banda de tindre una assistència massiva d'associats, hem de destacar l'alt grau d'acceptació dels continguts de les xerrades-col·loqui dels nostres amics. Volem agraïr especialment als professionals que han intervingut, pel seu compromís amb nostres fills:

---------------------------------------------------------------------

Un año más, se ha celebrado la Asamblea General.

A parte de tener una asistencia masiva de asociados, hemos de destacar el alto grado de aceptación de los contenidos de las charlas-coloquio de nuestros amigos. Queremos agradecer a los profesionales que han intervenido, por su compromiso con nuestros hijos:

Mª Teresa Estellés
Marta Roig
Betlem Puerto
Fernando Gómez

REUNIÓ AMB AFILAPA I ASPANIF

20:38 0
REUNIÓ AMB AFILAPA I ASPANIF


El passat dia 27 de novembre ASPANIF (Euskadi) i AFICAVAL vam ser invitats per AFILAPA (Madrid) a un acte en el que es va celebrar el seu desé aniversari. Vam parlar sobre la possibilitat de crear una federació d'associacions en tot l'estat espanyol, per a compartir projectes i reivindicacions davant l'Administració, i animar a altres regions a crear les seues pròpies associacions.

--------------------------------------------------------------

El pasado día 27 de noviembre ASPANIF (Euskadi) y AFICAVAL fuimos invitados por AFILAPA (Madrid) a un acto en el que se celebró su décimo aniversario. Hablamos sobre la posibilidad de crear una federación de asociaciones en todo el estado español, para compartir proyectos y reivindicaciones ante del Administración, y animar a otras regiones a crear asociaciones.

NOVETATS PER AL DIUMENGE / NOVEDADES PARA EL DOMINGO

16:28 0
NOVETATS PER AL DIUMENGE / NOVEDADES PARA EL DOMINGO
Ens acaba de confirmar la seua assistència un dels metges de l'Hospital La Fe (Gómez ó Mínguez), per a donar una xerrada, i respondre a les nostres preguntes.

Volem agraïr la seua extraordinària col·laboració amb l'Associació.

-------------------------------------------------------------------+

Nos acaba de confirmar su asistencia uno de los médicos del Hospital La fe (Gómez ó Mínguez) para dar una charla, y responder a nuestras preguntas.

Queremos agradecer su extraordinaria colaboración con la Asociación.

TELEBROSSA

12:00 1
TELEBROSSA
Personalment, el que açò escriu no és seguidor dels anomenats "reality shows", ni d'estes immundícies que s'exposen en la caixa bova per al delit i destrucció cerebral dels anomenats televidents, mostrant les misèries d'unes persones que tanquen en quatre parets, amb videovigilància les 24 hores del dia, un circ televisiu que és consumit per milions de persones.

Em van comentar que un grup de persones opinen sobre l'allí succeït, i expressen les seues opinions lliurement. També em diuen que hi ha una espècie de "moderador" que és responsable de "moderar" o organitzar el ritme del programa.

Imagine jo que dins d'estes responsabilitats deuria existir l'ànim a evitar el menyspreu, burla o insult de qualsevol persona. Menys encara, crec que este "moderador" no deuria unir-se i participar del menyspreu i burla que en eixos programes es realitza.

Doncs bé, hui arriba la informació d'un fet que em pareix lamentable, repugnant, odiós... es pot qualificar com vullguen. Una persona que estava allí es va burlar d'una altra que tenia el llavi leporí, fent gestos amb la boca amb gest de burla i assenyalant-se la boca.


Es pot veure el fet en l'enllaç http://ht.ly/39NNX, en el minut 24.

El "moderador", que ho va escoltar perfectament, no "va moderar", i va seguir amb el seu somriure com si res haguera dit.

Es va publicar en el diari El Mundo un article de protesta.

Es pot veure la protesta d'El món en l'enllaç http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/15/television/1289825633.html

Darrere d'açò, el "moderador" es va disculpar a través de Twitter: http://twitter.com/jordiGlez/status/4159967376445440

Com he dit, no solc veure la tele, i si parlem de programació brossa com esta, menys encara. Si alguna vegada poguera tindre la temptació de veure programes d'este tipus, amb tota seguretat recordaré este moment i se'm passarà.

Encara que accepte les disculpes, vull manifestar el meu més ferm rebuig de les paraules i actuació de la persona que va actuar en el programa, i a l'actuació del "moderador", i estic segur que parle en nom de molts pares i mares que, com jo, hem patit i estem patint un problema que ens canvia la vida en molts aspectes.

Apaguem la tele, obrim els ulls.

Abraham Esteve
Pare d'una xiqueta amb fissura llavipalatina.

--------------------------------------------------------------


Personalmente, el que esto escribe no es seguidor de los llamados "reality shows", ni de estas inmundicias que se exponen en la caja tonta para el deleite y destrucción cerebral de los llamados televidentes, mostrando las miserias de unas personas que encierran en cuatro paredes, con videovigilancia las 24 horas del día, un circo televisivo que es consumido por millones de personas.

Me comentaron que un grupo de personas opinan sobre lo allí acontecido, y expresan sus opiniones libremente. También me dicen que hay una especie de "moderador" que es responsable de "moderar" u organizar el ritmo del programa.

Imagino yo que dentro de estas responsabilidades debería de existir el ánimo a evitar el menosprecio, burla o insulto de cualquier persona. Menos aún, creo que este "moderador" no debería de unirse y participar del menosprecio y burla que en esos programas se realiza.

Pues bien, hoy llega a mis oidos un hecho que me parece lamentable, repugnante, odioso... se puede calificar como quieran. Una persona que estaba allí se burló de otra que tenía el labio leporino, haciendo gestos con la boca con ademán de burla y señalándose la boca.

Se puede ver el hecho en el enlace http://ht.ly/39NNX, en el minuto 24.

El "moderador", que lo escuchó perfectamente, no "moderó", y siguió con su sonrisa como si nada hubiera dicho.

Se publicó en diario El Mundo un artículo de protesta.

Se puede ver la protesta de El Mundo en el enlace http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/15/television/1289825633.html

Tras esto, el "moderador" se disculpó a través de Twitter: http://twitter.com/jordiGlez/status/4159967376445440

Como he dicho, no suelo ver la tele, y si hablamos de programación basura como esta, menos aún. Si alguna vez pudiera tener la tentación de ver programas de este tipo, con toda seguridad recordaré este momento y se me pasará.

Aunque acepto las disculpas, quiero manifestar mi más firme rechazo a las palabras y actuación de la persona que actuó en el programa, y a la actuación del "moderador", y estoy seguro que hablo en nombre de muchos padres y madres que, como yo, hemos sufrido y estamos sufriendo un problema que nos cambia la vida en muchos aspectos.

Apaguemos la tele, abramos los ojos.

Abraham Esteve
Padre de una niña con fisura labiopalatina.