January 2011 - AFICAVAL BLOG

V TROBADA, TEULARET, 11 i 12 de juny de 2011

22:33 0
V TROBADA, TEULARET, 11 i 12 de juny de 2011

HEM D'ENVIAR LES CARTES, NO ES PODEN FER LES RESERVES
HEMOS DE ENVIAR LAS CARTAS, NO SE PUEDE HACER LAS RESERVAS


Com en altres ocasions, enguany celebrarem la convivència en aquest paratge singular al Massís del Caroig. Els nostres fills i filles es mereixen passar uns moments com aquests, i els pares i mares podrem debatre molts temes relacionats amb ells.
--------------------------------------------------------
Como otras ocasiones, este año celebraremos el encuentro en este paraje singular del Macizo del Caroig. Nuestros hijos e hijas se merecen pasar unos momentos como estos, y los padres y madres podremos debatir muchos temas relacionados con ellos.

NOVES APORTACIONES D'EXERCICIS DE LOGOPÈDIA

18:23 0
NOVES APORTACIONES D'EXERCICIS DE LOGOPÈDIA
Una asociada ens ha enviat un document d'exercicis de logopèdia d'un centre d'estimulació precoç.
Moltes gràcies per les vostres aportacions.

Veure document: Exercicis de logopedia

------------------------------------------------

Una asociada nos ha enviado un documento de ejercicios de logopedia de un centro de estimulación precoz.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.

ACORD AMB EL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (COLCV)

13:55 0
ACORD AMB EL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (COLCV)
AFICAVAL ha signat un acord amb el Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana en relació amb l'àmbit educatiu, per a promoure la incorporació dels logopedes en el sistema educatiu.

------------------------------------------------

AFICAVAL ha firmado un acuerdo con el Colegio de Logopedas de la Comunidad Valenciana en relación con el ámbito educativo, para promover la incorporación de los logopedas en el sistema educativo.

Per a veure l'acord: ACORD

INVITACIÓ A ACTE CULTURAL

22:17 0
INVITACIÓ A ACTE CULTURALLa nostra amiga i escriptora, Rocío Espinosa, ens ha invitat a un acte cultural a Alacant.

--------------------------------------------------------------------------------

Nuestra amiga y escritora, Rocío Espinosa, nos ha invitado a un acto cultural en Alicante.

NOU HOSPITAL LA FE

17:10 0
NOU HOSPITAL LA FE


Segons ens han comunicat de Maxilo-Facial, s'ha fet efectiu el trasllat al nou hospital.

Malgrat això, alguns associats han rebut comunicacions dels seus hospitals de referència amb una citació derivada des de l'Hospital La Fe de València. Ens hem posat en contacte amb els metges de La Fe, i ens han assegurat que s'han produït derivacions automàtiques, i que no més s'ha de renunciar a l'esmentada derivació, i continuar anant a La Fe.
-----------------------------------------------------------------------------------
Según nos han comunicado de Maxilo-Facial, se ha hecho efectivo el traslado al nuevo hospital.

A pesar de eso, algunos asociados han recibido comunicaciones de sus hospitales de referencia con una citación derivada desde el Hospital La Fe de Valencia. Nos hemos puesto en contacto con los médicos de La Fe, y nos han asegurado que se han producido derivaciones automáticas, y que no más se debe renunciar a la mencionada derivación, y continuar yendo a La Fe.