November 2011 - AFICAVAL BLOG

JORNADA CONGRÉS TOLEDO

22:55 0
JORNADA CONGRÉS TOLEDO


Aquest cap de setmana AFICAVAL ha assistit a la jornada adreçada a familiars d'afectats, dins del IX Congrés Nacional de Fissures Llavi-palatines.

A més, hem mantingut una reunió amb membres d'AFILAPA (Madrid), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Navarra) per a perfilar la configuració, objectius i activitats de la Federació d'Associacions, que es crearà en breu.

Volem agraïr per una banda als membres d'ASPANIF per la seua involucració en el projecte de la Federació, als membres d'ALAFINA per haver encetat una associació pròpia a Nafarroa i per la seua aportació i participació.

També volem agraïr a AFILAPA la seua invitació, donar-li l'enhorabona per la celebració de la jornada, i el seu compromís per aquest nou projecte.

Per últim, dir a tots els associats d'AFICAVAL que a través de la Federació es podran desenvolupar noves activitats i projectes i que, unint esforços d'altres associacions, podrem ser més forts en les nostres reivindicacions.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Este fin de semana AFICAVAL ha asistido a la jornada dirigida a familiares de afectados, dentro del IX Congreso Nacional de Fisuras Labio-palatinas.

Además, hemos mantenido una reunión con miembros de AFILAPA (Madrid), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Navarra) para perfilar la configuración, objetivos y actividades de la Federación de Asociaciones, que se creará en breve.

Queremos agradecer por un lado a los miembros de ASPANIF por su involucración en el proyecto de la Federación, a los miembros de ALAFINA por haber creado una asociación propia en Nafarroa y por su aportación y participación.

También queremos agradecer a AFILAPA su invitación, darle la enhorabuena por la celebración de la jornada, y su compromiso por este nuevo proyecto.

Por último, decir a todos los asociados de AFICAVAL que a través de la Federación se podrán desarrollar nuevas actividades y proyectos y que, uniendo esfuerzos de otras asociaciones, podremos ser más fuertes en nuestras reivindicaciones.