Com accedir - Cómo acceder - AFICAVAL BLOG

Com accedir - Cómo acceder

L'accés als serveis del CAP de xiquets/as de 0 a 6 anys es realitzarà, preferentment, a través dels pediatres dels Centres de Salut d'Atenció Primària /Hospitals de referència d'acord amb el procediment establit en el Protocol per a la derivació i seguiment de l'atenció prestada en els Centres d' Atenció Primerenca.
---------------------------
 
El acceso a los servicios del Centro de Atención Temprana (CAT) de niños/as de 0 a 6 años se realizará, preferentemente, a través de los pediatras de los Centros de Salud de Atención Primaria/Hospitales de referencia de acuerdo con el procedimiento establecido en el Protocolo para la derivación y seguimiento de la atención prestada en los Centros de Atención Temprana.