Què son els CAP/CAT - AFICAVAL BLOG

Què son els CAP/CAT

Els Centres d'Atenció Primerenca (CAP) són centres específics d' atenció ambulatòria que es componen d'equips de professionals de caràcter multidisciplinari, amb titulació en les seues corresponents disciplines i especialització en desenvolupament infantil i atenció primerenca. Aquests serveis es prestaran primordialment en les instal·lacions del propi centre, però també es podran realitzar en el domicili o en el centre educatiu en funció de les necessitats detectades.
----------------------------
Los Centros de Atención Temprana (CAT) son centros específicos de atención ambulatoria que se componen de equipos de profesionales de carácter multidisciplinar, con titulación en sus correspondientes disciplinas y especialización en desarrollo infantil y atención temprana. Estos servicios se prestarán primordialmente en las instalaciones del propio centro, pero también se podrán realizar en el domicilio o en el centro educativo en función de las necesidades detectadas.