September 2011 - AFICAVAL BLOG

COL·LABORACIÓ EN UN ESTUDI

23:20 0
COL·LABORACIÓ EN UN ESTUDI
Un estudiant de Girona ens ha demanat ajuda per a fer un estudi sobre la malaltia, i necessita la nostra col·laboració com a mares i pares, contestant a unes preguntes.

Qui vullga participar, se li pot fer arribar l'entrevista per e-mail. Demaneu-la a presidencia@aficaval.com.

Ànim!
------------------------------------------

Un estudiante de Girona nos ha pedido ayuda para hacer un estudio sobre la enfermedad, y necesita nuestra colaboración como madres y padres, contestando a unas preguntas.

Quien quiera participar, se le puede hacer llegar la entrevista por e-mail. Pedidla a presidencia@aficaval.com.

¡Ánimo!

IX Congreso Nacional de Fisuras Faciales Toledo 4-5 Noviembre 2011

16:32 0
IX Congreso Nacional de Fisuras Faciales Toledo 4-5 Noviembre 2011


S'està acabant l'estiu, i encara que hem estat estes setmanes al costat del telèfon per al que haja fet falta, ens toca "posar-nos les piles" un poc més i continuar avançant en pro de la nostra associació.

En el mes de novembre, hem sigut invitats per AFILAPA (Madrid) per a assistir a una jornada en l'àmbit del IX Congrés Nacional de Fissures Facials. La nostra idea, a més d'obtindre tota la informació possible, és concretar aspectes per a la creació de la Federació d'associacions, junt amb AFILAPA i ASPANIF (Euskadi).
-------------------------------------------------------
Se está acabando el verano, y aunque hemos estado estas semanas al lado del teléfono para lo que haya hecho falta, nos toca "ponernos las pilas" un poco más y seguir avanzando en pro de nuestra asociación.

En el mes de noviembre, hemos sido invitados por AFILAPA (Madrid) para asistir a una jornada en el ámbito del IX Congreso Nacional de Fisuras Faciales. Nuestra idea, además de obtener toda la información posible, es concretar aspectos para la creación de la Federación de asociaciones, junto con AFILAPA y ASPANIF (Euskadi).