November 2012 - AFICAVAL BLOG

ENCUESTA PARA PACIENTES - CONSELLERIA DE SANITAT

17:05 0
ENCUESTA PARA PACIENTES - CONSELLERIA DE SANITAT
L'altre dia AFICAVAL va assistir a la presentació del programa "la veu del pacient" de la Conselleria de Sanitat. Es tracta d'una enquesta per a pacients i per a familiars, que podeu trobar en els següent enllaços:

--------------------------------------------------------------------

El otro día AFICAVAL asistió a la presentación del programa "la voz del paciente" de la Conselleria de Sanidad. Se trata de una encuesta para pacientes y para familiares, que podéis encontrar en los siguiente enlaces:


Enquesta per a pacients (valencià): http://xurs.es/45wm8
Encuesta para pacientes (castellano): http://xurl.es/jxans

Enquesta per a cuidadors/familiars (valencià): http://xurl.es/6nlpv
Encuesta para cuidadores/familiares (castellano): http://xurl.es/57tis