2012 - AFICAVAL BLOG

FELICITACIÓ DE FICAT

22:29 0
FELICITACIÓ DE FICATL'ASSOCIACIÓ FICAT US DESITJA UNES BONES ESTES!!!! 
QUE EL NOU ANY QUE COMENÇA, ESTIGUI PLE DE SOMRIURES!!!!


¡¡¡¡LA ASOCIACIÓN FICAT OS DESEA UNAS BUENAS FIESTAS!!!!!
¡¡¡¡QUE EL NUEVO AÑO QUE EMPIEZA, ESTÉ LLENO DE SONRISAS!!!!

ARTICLE EN REVISTA "ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA"

16:59 0
ARTICLE EN REVISTA "ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA"
Els nostres amics de FICAT han publicat un article en el número 36 de la revista ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA"
--------------------------------------------

Nuestros amigos de FICAT han publicado un artículo en el número 36 de la revista ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA".

Podeu veure-lo aci: ARTICLE

ENCUESTA PARA PACIENTES - CONSELLERIA DE SANITAT

17:05 0
ENCUESTA PARA PACIENTES - CONSELLERIA DE SANITAT
L'altre dia AFICAVAL va assistir a la presentació del programa "la veu del pacient" de la Conselleria de Sanitat. Es tracta d'una enquesta per a pacients i per a familiars, que podeu trobar en els següent enllaços:

--------------------------------------------------------------------

El otro día AFICAVAL asistió a la presentación del programa "la voz del paciente" de la Conselleria de Sanidad. Se trata de una encuesta para pacientes y para familiares, que podéis encontrar en los siguiente enlaces:


Enquesta per a pacients (valencià): http://xurs.es/45wm8
Encuesta para pacientes (castellano): http://xurl.es/jxans

Enquesta per a cuidadors/familiars (valencià): http://xurl.es/6nlpv
Encuesta para cuidadores/familiares (castellano): http://xurl.es/57tis

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

22:18 0
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONESEste cap de setmana, els membres de la Federació d'associacions ens hem reunit per a planificar les accions a desenrotllar a curt i mitjà termini. Ha sigut un cap de setmana intens de treball, en el també vam tindre l'oportunitat d'assistir a una jornada informativa organitzada pels nostres amics d'AFILAPA, i impartida per membres de l'Hospital La Paz.

Des d'ací volem donar les gràcies a AFILAPA per la seua hospitalitat i igualment li donem l'enhorabona per la jornada tan interessant a la que vam poder assistir.
-----------------------------------------------------------


Este fin de semana, los miembros de la Federación de Asociaciones nos hemos reunido para planificar las acciones a desarrollar a corto y medio plazo. Ha sido un fin de semana intenso de trabajo, en el también tuvimos la oportunidad de asistir a una jornada informativa organizada por nuestros amigos de AFILAPA, e impartida por miembros del Hospital La Paz.

Desde aquí queremos dar las gracias a AFILAPA por su hospitalidad e igualmente le damos la enhorabuena por la jornada tan interesante a la que pudimos asistir.

GUIES SOBRE LA MALALTIA - GUIAS SOBRE LA ENFERMEDAD

21:52 0
GUIES SOBRE LA MALALTIA - GUIAS SOBRE LA ENFERMEDAD
Hem fet una recopilació de totes les guies que disposem de les associacions de Nafarroa, Euskadi i la nostra, i hem creat un apartat específic on podeu descarregar-les.

--------------------------------------------------------------------------

Hemos hecho una recopilación de todas las guias que disponemos de las asociaciones de Nafarroa, Euskadi y la nuestra, y hemos creado un apartado específico donde podéis descargarlas.

COL·LABORACIÓ AMB "CARA A CARA CO A VIDA"

13:36 0
COL·LABORACIÓ AMB "CARA A CARA CO A VIDA"


AFICAVAL ha realitzat una aportació al projecte CARA A CARA COA VIDA, entranyable història d'Ana, una xiqueta que va nàixer entre altres dificultats, amb una fissura palatina, i que ens mostra tal com es menciona en el propi projecte "un exemple de com les dificultats diàries ens poden ensenyar moltes coses; simplement cal saber mirar, observar, ser positiu i restar-li importància".

Son moltes les col·laboracions en aquest projecte, en aquesta ocasió us mostrem la intervenció de Jaume Pujol, actor valencià.

-----------------------------------------------------------------------------

AFICAVAL ha realizado una aportación al proyecto CARA A CARA COA VIDA, entrañable historia de Ana, una niña que nació entre otras dificultades, con una fisura palatina, y que nos muestra tal como se menciona en el propio proyecto "un ejemplo de cómo las dificultades diarias nos pueden enseñar muchas cosas; simplemente hay que saber mirar, observar, ser positivo y restarle importancia".

Sueño muchas las colaboraciones en este proyecto, en esta ocasión os mostramos la intervención de Jaume Colina, actor valenciano.

http://www.caraacaracoavida.com/

Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2012-2013. - Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 2012-2013

22:58 0
Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2012-2013. - Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 2012-2013
BASES: VALENCIÀ - CASTELLÀ
BOE: TEXT-TEXTO
SOL·LICITUD - SOLICITUD

NOTA IMPORTANTE: hay un aspecto a tener en cuenta a la hora de cumplimentar la página 2 de la solicitud. Cuando se incluyan los datos de la madre y del padre, en el campo de "minusvalía" hay un desplegable con tres opciones:

  • - SELECCIONAR -
  • NO
Cuando se incluya los datos del padre y de la madre, hay que escoger el dato "-SELECCIONAR-", dado que si se indica "SÍ" o "NO", el programa tiene un error y no se añaden los datos a la solicitud.

---------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA IMPORTANT: hi ha un aspecte a tindre en compte a l'hora d'omplir la pàgina 2 de la sol·licitud. Quan s'incloguen les dades de la mare i del pare, en el camp de "minusvalidesa" hi ha un desplegable amb tres opcions:

  • - SELECCIONAR -
  • NO
Quan s'incloga les dades del pare i de la mare, cal triar la dada "-SELECCIONAR-", atés que si s'indica "SÍ" o "NO", el programa té un error i no s'afigen les dades a la sol·licitud.

DESPRÉS DEL FOC - DESPUÉS DEL FUEGO

18:07 0
DESPRÉS DEL FOC - DESPUÉS DEL FUEGO
 Un forta abraçada per a aquells i aquelles que estan patint els efectes del foc en terres valencianes. Hem de pensar que la natura no té pressa, i encara que no ho veurem nosaltres, si no actuem de manera depredadora sobre el territori, tot tornarà a restablir-se.

Us deixem una cançó entranyable que parla d'açò.
-------------------------------------------------------------------------

Un fuerte abrazo para aquellos y aquellas que están sufriendo los efectos del fuego en tierras valencianas. Debemos pensar que la naturaleza no tiene prisa, y aunque no lo veremos nosotros, si no actuamos de manera depredadora sobre el territorio, todo volverá a restablecerse.

Os dejamos una canción entrañable que habla de esto.


VI TROBADA EL TEULARET

19:26 0
VI TROBADA EL TEULARET

Aquest cap de setmana hem celebrat la VI Trobada en El Teularet. Hem celebrat un taller teoricopràctic de logopèdia, amb la col·laboració de Virginia Pérez, professional amb molts anys d'experiència amb xiquets fissurats.
 Este fin de semana hemos celebrado la VI Encuentro en El Teularet. Hemos celebrado un taller teórico-práctico de logopedia, con la colaboración de Virginia Pérez, profesional con muchos años de experiencia con niños fisurados.A banda de les explicacions teòriques, pares i mares hem pogut participar activament en la realització d'exercicis amb els nostres fills. Hem comprovat que els correctes hàbits tenen molt a veure no tant sols en la correcta rehabilitació de la parla dels nostres fills, sinó en el correcte desenvolupament corporal.
Aparte de las explicaciones teóricas, padres y madres hemos podido participar activamente en la realización de ejercicios con nuestros hijos. Hemos comprobado que los correctos hábitos tienen mucho que ver no tant solo en la correcta rehabilitación del habla de nuestros hijos, sino en el correcto desarrollo corporal.

Com sempre, els xiquets han participat en tallers realitzats per monitors i gaudir de la piscina.
Como siempre, los niños han participado en talleres realizados por monitores y gozar de la piscina.
Agraïm a tots i totes els que heu vingut a passar amb nosaltres el cap de setmana, i en especial a Virginia, que ha hagut de vindre des d'Euskadi per la seua col·laboració i esforç en fer-nos arribar aquestes eines tan importants.
Agradecemos a todos y todas los que habéis venido a pasar con nosotros el fin de semana, y en especial a Virginia, que ha venido desde Euskadi, por su colaboración y esfuerzo al hacernos llegar estas herramientas tan importantes.

REUNIÓ 5-VI-2012

23:11 1
REUNIÓ 5-VI-2012

El passat 5 de juny, AFICAVAL va assistir a una reunió a Madrid, juntament amb membres de les altres associacions de la Federació: AFILAPA (Madrid), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Nafarroa) i FICAT (Catalunya).

Gareth Davies, de l'Associació Eurocleft (http://www.ecoonline.org), va explicar la situació en alguns països europeus, així com la seua intenció que es normalitze el tractament de les fissures, a través d'una norma europea o bé d'un acord, en el Comité Europeu de Normalització (CEN).

Per una altra banda, membres d'un equip d'investigació van presentar els avanços en diferents tipus de tractaments. Un d'ells es referia a la possibilitat d'aplicar localment una proteïna en els bordes de la fissura per que es regenere, amb la qual cosa la cirurgia podrà ser menys traumàtica.

Hem preparat un resum amb tot el que es va parlar en la reunió. Ho podeu demanar a presidencia@aficaval.com.
------------------------------------------------------------------------------
El pasado 5 de junio, AFICAVAL asistió a una reunión a Madrid, junto a miembros de las otras asociaciones de la Federación: AFILAPA (Madrid), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Nafarroa) y FICAT (Catalunya).

Gareth Davies, de la Asociación Eurocleft ((http://www.ecoonline.org), explicó la situación en algunos países europeos, así como su intención que se normalice el tratamiento de las fisuras, a través de una norma europea o bien de un acuerdo, en el Comité Europeo de Normalización (CEN).

Por otro lado miembros de un equipo de investigación presentaron los avances en diferentes tipo de tratamientos. Uno de ellos se refería a la posibilidad de aplicar localmente una proteína en los bordas de la fisura por que se regenere, con lo cual la cirugía podrá ser menos traumática.

Hemos preparado un resumen con todo lo que se habló en la reunión. Lo podéis solicitar a presidencia@aficaval.com.

CONTRA LA LGTBHOMOFÒBIA

16:26 0
CONTRA LA LGTBHOMOFÒBIA

Avui és el dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Combatem totes les desigualtats i discriminacions. Per la llibertat i la igualtat de tothom, avui i cada dia.

----------------------------------------------------------------------

Hoy es el día internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Combatamos todas las desigualdades y discriminaciones. Por la libertad y la igualdad de todos, hoy y cada día.

ERRATA

22:21 0
ERRATA
En l'última carta de convocatòria per a la trobada en El Teularet s'ha inclòs per error el nom de l'entitat "BANCAIXA". El compte d'Aficaval es de "RURALCAIXA".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la última carta de convocatoria para el encuentro en El Teularet se ha incluido por error el nombre de la entidad "BANCAJA". La cuenta de Aficaval es de "RURALCAJA".

CARA A CARA CON LA VIDA

16:28 0
CARA A CARA CON LA VIDA


Ens ha arribat des de Galiza la informació d'un projecte audiovisual dut a terme per Alba Casas, la protagonista de la qual és Ana, una xiqueta d'11 anys que, entre altres problemes, va nàixer amb una fissura llavi-palatina. Ens pareix un projecte nou i entranyable, no deixeu de tirar-li una ullada a l'evolució del projecte. Valdrà la pena.

Blog: http://www.caraacaraconlavida.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Cara-A-Cara-Con-La-Vida/202431876503782
Projecte: projecte
---------------------------------------------------------------------------

Nos ha llegado desde Galiza la información de un proyecto audio-visual llevado a cabo por Alba Casas, cuya protagonista es Ana, una niña de 11 años que, entre otros problemas, nació con una fisura labio-palatina. Nos parece un proyecto nuevo y entrañable, no dejéis de echarle un vistazo a la evolución del proyecto. Valdrá la pena.

Blog: http://www.caraacaraconlavida.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Cara-A-Cara-Con-La-Vida/202431876503782
Proyecto: proyecto