August 2010 - AFICAVAL BLOG

TETINES ESPECIALS

13:23 7
TETINES ESPECIALS


Ens han comentat l'existència d'unes tetines especials per a xiquets que tenen certa dificultat a l'hora de l'alimentació, i que en alguns casos funciona prou be.

El producte es pot comprar a les farmàcies. Es pot trobar la informació en aquest enllaç medela
-------------------------------------------------------------
Nos han comentado la existencia de unas tetinas especiales para niños que tienen cierta dificultat a la hora de la alimentación, y que en algunos casos funciona bastante bien.

El producto se puede comprar en las farmacias. Se puede encontrar la información en este enlace medela

NOVES APORTACIONS D'EXPERIÈNCIES

23:12 0
NOVES APORTACIONS D'EXPERIÈNCIES
Ens ha arribat un relat d'uns pares molt aclaridor dels sentiments que tenim en el primers moments: por (induït inclús pels sanitaris), desconeixement... però molta solidaritat i esperança.

Obrir document: Roberto

-------------------------------------------

Nos ha llegado un relato de unos padres muy aclarador de los sentimientos que tenemos en los primeros momentos: miedo (inducido incluso per los sanitarios), desconocimiento... pero mucha solidaridad y esperanza.

Abrir documento: Roberto

SALUT BUCODENTAL

21:37 0
SALUT BUCODENTAL
Segurament vos haurà arribat a casa algun comunicat de la Conselleria de Sanida amb l'ampliació de les prestacions quant a atenció odontològica. Una d'estes ampliacions fa referència a "tractament d'incisius i claus permanents en cas de malaltia, malformacions i traumatismes".

Hem consultat a la Conselleria de Sanitat per si esta ampliació afecta el tema de l'ortodòncia dels nostres fills, i ens comenten que no, així que els tractaments d'ortodòncia cal seguir sol·licitant-los com fins ara, encara que és interessant estes ampliacions de prestacions. Cal informar-se al vostre centre de salut.
---------------------------------------------------------------
Seguramente os habrá llegado a casa algún comunicado de la Consellería de Sanida con la ampliación de las prestaciones en cuanto a atención odontológica. Una de estas ampliaciones hace referencia a "tratamiento de incisivos y caninos permanentes en caso de enfermedad, malformaciones y traumatismos".

Hemos consultado a la Consellería de Sanidad por si esta ampliación afecta al tema de la ortodoncia de nuestros hijos, y nos comentan que no, así que los tratamientos de ortodoncia hay que seguir solicitándolos como hasta ahora, aunque es interesante estas ampliaciones de prestaciones. Hay que informarse en vuestro centro de salud.

ACORD DE COL·LABORACIÓ

22:28 0
ACORD DE COL·LABORACIÓ
S'han firmat sengles acords de preus amb hotels pròxims a l'Hospital La Fe de València, amb vista a obtindre algun avantatge per ser membre d'AFICAVAL (Hotel Kris Abadia i Hotel Expo Hotel).
---------------------------------------------------------
Se han firmado sendos acuerdos de precios con hoteles cercanos al Hospital La Fe de Valencia, con vistas a obtener alguna ventaja por ser miembro de AFICAVAL (Hotel Kris Abadia i Hotel Expo Hotel).