December 2013 - AFICAVAL BLOG

REMESA 2013

20:36 0
REMESA 2013
El dia 20 de desembre es farà el càrrec de la quota anual de l'associació. Si després d'eixe dia no s'han fet el càrrec en el vostre compte, per favor poseu-vos en contacte amb la Secretaria per actualitzar les dades: 665287449.
------------------------------------------------
El día 20 de diciembre se hará el cargo de la cuota anual de la asociación. Si después de ese día no se han hecho el cargo en vuestra cuenta, por favor poneros en contacto con la Secretaría por actualizar los datos: 665287449.