June 2012 - AFICAVAL BLOG

VI TROBADA EL TEULARET

19:26 0
VI TROBADA EL TEULARET

Aquest cap de setmana hem celebrat la VI Trobada en El Teularet. Hem celebrat un taller teoricopràctic de logopèdia, amb la col·laboració de Virginia Pérez, professional amb molts anys d'experiència amb xiquets fissurats.
 Este fin de semana hemos celebrado la VI Encuentro en El Teularet. Hemos celebrado un taller teórico-práctico de logopedia, con la colaboración de Virginia Pérez, profesional con muchos años de experiencia con niños fisurados.A banda de les explicacions teòriques, pares i mares hem pogut participar activament en la realització d'exercicis amb els nostres fills. Hem comprovat que els correctes hàbits tenen molt a veure no tant sols en la correcta rehabilitació de la parla dels nostres fills, sinó en el correcte desenvolupament corporal.
Aparte de las explicaciones teóricas, padres y madres hemos podido participar activamente en la realización de ejercicios con nuestros hijos. Hemos comprobado que los correctos hábitos tienen mucho que ver no tant solo en la correcta rehabilitación del habla de nuestros hijos, sino en el correcto desarrollo corporal.

Com sempre, els xiquets han participat en tallers realitzats per monitors i gaudir de la piscina.
Como siempre, los niños han participado en talleres realizados por monitores y gozar de la piscina.
Agraïm a tots i totes els que heu vingut a passar amb nosaltres el cap de setmana, i en especial a Virginia, que ha hagut de vindre des d'Euskadi per la seua col·laboració i esforç en fer-nos arribar aquestes eines tan importants.
Agradecemos a todos y todas los que habéis venido a pasar con nosotros el fin de semana, y en especial a Virginia, que ha venido desde Euskadi, por su colaboración y esfuerzo al hacernos llegar estas herramientas tan importantes.

REUNIÓ 5-VI-2012

23:11 1
REUNIÓ 5-VI-2012

El passat 5 de juny, AFICAVAL va assistir a una reunió a Madrid, juntament amb membres de les altres associacions de la Federació: AFILAPA (Madrid), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Nafarroa) i FICAT (Catalunya).

Gareth Davies, de l'Associació Eurocleft (http://www.ecoonline.org), va explicar la situació en alguns països europeus, així com la seua intenció que es normalitze el tractament de les fissures, a través d'una norma europea o bé d'un acord, en el Comité Europeu de Normalització (CEN).

Per una altra banda, membres d'un equip d'investigació van presentar els avanços en diferents tipus de tractaments. Un d'ells es referia a la possibilitat d'aplicar localment una proteïna en els bordes de la fissura per que es regenere, amb la qual cosa la cirurgia podrà ser menys traumàtica.

Hem preparat un resum amb tot el que es va parlar en la reunió. Ho podeu demanar a presidencia@aficaval.com.
------------------------------------------------------------------------------
El pasado 5 de junio, AFICAVAL asistió a una reunión a Madrid, junto a miembros de las otras asociaciones de la Federación: AFILAPA (Madrid), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Nafarroa) y FICAT (Catalunya).

Gareth Davies, de la Asociación Eurocleft ((http://www.ecoonline.org), explicó la situación en algunos países europeos, así como su intención que se normalice el tratamiento de las fisuras, a través de una norma europea o bien de un acuerdo, en el Comité Europeo de Normalización (CEN).

Por otro lado miembros de un equipo de investigación presentaron los avances en diferentes tipo de tratamientos. Uno de ellos se refería a la posibilidad de aplicar localmente una proteína en los bordas de la fisura por que se regenere, con lo cual la cirugía podrá ser menos traumática.

Hemos preparado un resumen con todo lo que se habló en la reunión. Lo podéis solicitar a presidencia@aficaval.com.