Qui som - AFICAVAL BLOG

Qui som


AFICAVAL està formada per persones afectades per la malformació congènita anomenada fissures llavi-palatines.

Es va crear en 2002, com a resposta a la inquietud d’una sèrie de mares  i pares que van sentir la necessitat d’ajudar a altres famílies que, com elles, es van veure davant d’una situació nova i amb tanta falta d’informació.

Des de l’inici, les famílies que ens assabentem de la malaltia, ens trobem amb moltes preguntes i, moltes, sense una resposta clara.

Des d’AFICAVAL, un dels principals objectius es facilitar a les famílies tota la informació relacionada amb la malaltia, donar el suport emocional necessari i ajudar a fer les gestions administratives que corresponen a cada etapa.

-----------------------------------------

AFICAVAL está formada por personas afectadas por la malformación congénita llamada fisuras labio-palatinas.

Se creó en 2002, como respuesta a la inquietud de una serie de madres y padres que sintieron la necesidad de ayudar a otras familias que, como ellas, se vieron ante una situación nueva y con tanta falta de información.

Desde el inicio, las familias que nos enteramos de la enfermedad, nos encontramos con muchas preguntas y, muchas, sin una respuesta clara.

Desde AFICAVAL, uno de los principales objetivos es facilitar a las familias toda la información relacionada con la enfermedad, dar el apoyo emocional necesario y ayudar a hacer las gestiones administrativas que corresponden a cada etapa.