February 2013 - AFICAVAL BLOG

REUNIONS EN VALÈNCIA

17:44 1
REUNIONS EN VALÈNCIA

Hui, una representació d'AFICAVAL ha estat reunida amb la Subdirectora d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient, per tal d'exposar-los els problemes que estem tenint algunes famílies a l'hora de demanar l'autorització del tractament d'ortodòncia. El problema està en vies de solució.

També hem aprofitat per a reunir-nos amb el Centre Ortofon, on s'ha creat la Unitat de Voluntariat per ajudar a mares i pares amb xiquets amb dificultats en la lactància. Aquesta Unitat serà una referència en la ciutat de València per a mares i pares amb xiquets amb dificultats, derivats sobre tot de problemes com ara un naixement prematur o fissures llavi-palatines.

Volem agrair al personal voluntari per posar els seus anys d'experiència hospitalària a la nostra disposició, i a Mª Teresa per la seua desinteresada col·laboració en el benestar de tantes i tantes famílies. Per poder optar a aquesta ajuda, no més heu de posar-vos en contacte amb Ortofon en el telèfon 96.351.00.05.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy, una representación de AFICAVAL ha estado reunida con la Subdirectora de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, para exponerles los problemas que estamos teniendo algunas familias a la hora de pedir la autorización del tratamiento de ortodoncia. El problema está en vías de solución.

También hemos aprovechado para reunirnos con el Centro Ortofon, donde se ha creado la Unidad de Voluntariado por ayudar a madres y padres con niños con dificultades en la lactancia. Esta Unidad será una referencia en la ciudad de Valencia para madres y padres con niños con dificultades, derivados sobre todo de problemas como un nacimiento prematuro o fisuras labio-palatinas.

Queremos agradecer al personal voluntario por poner sus años de experiencia hospitalaria a nuestra disposición, y a Mª Teresa por su desinteresada colaboración en el bienestar de tantas y tantas familias. Por poder optar a esta ayuda, tan sólo debéis poneros en contacto con Ortofon en el teléfono 96.351.00.05.