December 2014 - AFICAVAL BLOG

ASSEMBLEA GENERAL - ASAMBLEA GENERAL 31/01/2014

21:19 0
ASSEMBLEA GENERAL - ASAMBLEA GENERAL 31/01/2014

Sessió mèdic-informativa i Assemblea
Poliesportiu de Godelleta, 31 de gener

10.00 Tractament quirúrgic de les fissures- Dr. Fernando Gómez (Hospital La Fe)
11.00 Tractament foniatria – Dra. Gisbert (Hospital La Fe)
11.45 Torn de preguntes

12.15 Pausa-café

12.30 Estimulació primerenca – ATTEM
13.30 Torn de preguntes

14.00 Esmorzar (sense cost per als assistents)

16.00 Assemblea


Sesión médico-informativa y Asamblea
Polideportivo de Godelleta, 31 de enero

10.00 Tratamiento quirúrgico de las fisuras- Dr. Fernando Gómez (Hospital La Fe)
11.00 Tratamiento foniatría – Dra. Gisbert (Hospital La Fe)
12.00 Turno de preguntas

12.15 Pausa-café

12.30 Estimulación precoz - ATTEM
13.30 Turno de preguntas

14.00 Almuerzo (sin coste para los asistentes)

16.00 Asamblea

--------------------------------------------------------------------

Estimats amics.

Un any més celebrem una sessió mèdic-informativa juntament amb l’assemblea general.

Com en els últims anys, la reunió tindrà lloc en el Poliesportiu Municipal de Godelleta, carrer Cheste (s'adjunta pla).

Podeu portar als xiquets, perquè tindran monitors, i podran realitzar moltes activitats.

El almuerzo no tendrá coste para los asistentes.

Quant a l'Assemblea, tractarem els punts següents:

1.    Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.    Estat de comptes.
3.    Activitats desenvolupades a l'any 2014.
4.    Programa d'activitats per a l'any 2015.
5.    Aprovació pressupost any 2015.
6.    Renovació Junta Directiva.
7.    Precs i preguntes.

------------------------------------------------------------------------------------

Estimados amigos.

Un año más celebramos una sesión médico-informativa juntamente con la asamblea general.

Como en los últimos años, la reunión tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Godelleta, calle Cheste (se adjunta plano).

Podéis traer a los niños, porque tendrán monitores, y podrán realizar muchas actividades.

El almuerzo no tendrá coste para los asistentes.

En cuanto a la Asamblea, trataremos los siguientes puntos:

1.       Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.       Estado de cuentas.
3.       Actividades desarrolladas en el año 2013.
4.       Programa de actividades para el año 2015.
5.       Aprobación presupuesto año 2015.
6.       Renovación Junta Directiva.
7.     Ruegos y preguntas.