March 2014 - AFICAVAL BLOG

ASSEMBLEA 2013

19:45 1
ASSEMBLEA 2013
La sessió mèdic-informativa i l'assemblea es va desenvolupar amb una excel·lent afluència d'associats, amb els seus filles i fills. 
La sesión médico-informativa y la asamblea se desarrolló con una excelente afluencia de asociados, con sus hijas e hijos.


Vam contar amb la presència del Dr. Fernando Gómez i Dra. Eva López, que ens van explicar la cirurgia maxil·lo-facial i l'estètica.
Contamos con la presencia del Dr. Fernando Gómez y la Dra. Eva López, que nos explicaron la cirugía maxilo-facial y la estética.

Seguidament, Lourdes Lucea, psicòloga del centre Ortofon va explicar-nos unes nocions bàsiques dels aspectes psicològics dels adolescents.
Seguidamente, Lourdes Lucea, psicóloga del centro Ortofon nos explició unas nociones básicas de los aspectos psicológicos de los adolescentes.
Després de l'esmorzar, es va celebrar l'Assemblea General, en què vam plantejar-nos la necessitat d'implicar cada vegada a més persones en la participació activa de la gestió d'AFICAVAL, perquè l'any que ve s'ha de fer necessàriament l'elecció d'una nova Junta Directiva.
Después del almuerzo, se celebró la Asamblea General, en la que nos planteamos la necesidad de implicar cada vez a mas personas en la participación activa de la gestión de AFICAVAL, porque el año que viene se debe de hacer necesariamente la elección de una nueva Junta Directiva.

Recordem que en desembre-gener es va passar el càrrec de la quota de 2013. Si algun associat no l'ha arribat el càrrec, ho ha de comunicar a la tresorera perquè regularitze la seua situació.
Recordamos que en diciembre-enero se pasó el cargo de la cuota de 2013. Si algún asociado no le ha llegado el cargo, lo debe de comunicar a la tesorera para que regularice su situación.

El nostre agraïment als metges, a la directora d'ORTOFON Mª Teresa Estellés, i a Mariángeles, la nostra Secretària, per haver-nos aconseguit un desdejuni i esmorzar tan bons.
Nuestro agradecimiento a los médicos, a la directora de ORTOFON Mª Teresa Estellés y a Mariángeles, nuestra Secretaria, por habernos conseguido un desayuno y almuerzo tan buenos.