IX Congreso Nacional de Fisuras Faciales Toledo 4-5 Noviembre 2011 - AFICAVAL BLOG

IX Congreso Nacional de Fisuras Faciales Toledo 4-5 Noviembre 2011S'està acabant l'estiu, i encara que hem estat estes setmanes al costat del telèfon per al que haja fet falta, ens toca "posar-nos les piles" un poc més i continuar avançant en pro de la nostra associació.

En el mes de novembre, hem sigut invitats per AFILAPA (Madrid) per a assistir a una jornada en l'àmbit del IX Congrés Nacional de Fissures Facials. La nostra idea, a més d'obtindre tota la informació possible, és concretar aspectes per a la creació de la Federació d'associacions, junt amb AFILAPA i ASPANIF (Euskadi).
-------------------------------------------------------
Se está acabando el verano, y aunque hemos estado estas semanas al lado del teléfono para lo que haya hecho falta, nos toca "ponernos las pilas" un poco más y seguir avanzando en pro de nuestra asociación.

En el mes de noviembre, hemos sido invitados por AFILAPA (Madrid) para asistir a una jornada en el ámbito del IX Congreso Nacional de Fisuras Faciales. Nuestra idea, además de obtener toda la información posible, es concretar aspectos para la creación de la Federación de asociaciones, junto con AFILAPA y ASPANIF (Euskadi).

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.