COL·LABORACIÓ EN UN ESTUDI - AFICAVAL BLOG

COL·LABORACIÓ EN UN ESTUDI

Un estudiant de Girona ens ha demanat ajuda per a fer un estudi sobre la malaltia, i necessita la nostra col·laboració com a mares i pares, contestant a unes preguntes.

Qui vullga participar, se li pot fer arribar l'entrevista per e-mail. Demaneu-la a presidencia@aficaval.com.

Ànim!
------------------------------------------

Un estudiante de Girona nos ha pedido ayuda para hacer un estudio sobre la enfermedad, y necesita nuestra colaboración como madres y padres, contestando a unas preguntas.

Quien quiera participar, se le puede hacer llegar la entrevista por e-mail. Pedidla a presidencia@aficaval.com.

¡Ánimo!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.