- AFICAVAL BLOG
CRÓNICA DE LA REUNIÓN DE MADRID CON OTRAS ASOCIACIONES             El passat 7 de març, un representant d’AFICAVAL, Abraham Esteve,  va acudir a la jornada informativa organitzada per l'Associació AFILAPA, en la qual es va explicar el tractament de les fissures.

           A la vesprada en el si de la Federació d'Associacions, a la qual pertanyem, es va mantenir una reunió de totes les associacions que la conformen: AFILAPA (Comunitat de Madrid), FICAT (Catalunya), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Nafarroa) i AFICAVAL (País Valencià). S'ha estat avançant sobre la presència de la federació a internet, com a objectiu d'ajudar a famílies d'altres regions i fomentar la formació d'altres associacions, aspecte que s'ha aconseguit havent ajudat a la formació d'una associació a Canàries (FISUCAN). En breu disposarem de pàgina web pròpia.

          També, des de la Federació, donarem suport a la celebració de congressos especialitzats en fissures, com el proper a realitzar a l'octubre a Barcelona, ​​on participarem activament.

       Hem recopilat activitats de les diferents associacions, per intentar exportar a la resta.

       Quant a la participació en l'elaboració de l'Informe Tècnic Europeu, ja es troba en el seu estat final. En breu es publicarà les conclusions i la versió definitiva.


------------------------------------------------------------------


         El pasado 7 de marzo, un representante de AFICAVAL, Abraham Esteve,  acudió a la jornada informativa organizada por la Asociación AFILAPA, en la que se explicó el tratamiento de las fisuras.

       Por la tarde en el seno de la Federación de Asociaciones, a la que pertenecemos, se mantuvo una reunión de todas las asociaciones que la conforman: AFILAPA (Comunidad de Madrid), FICAT ( Catalunya), ASPANIF (Euskadi), ALAFINA (Nafarroa) y AFICAVAL (País Valencià). Se ha estado avanzando sobre la presencia de la federación en internet, como objetivo de ayudar a familias de otras regiones y fomentar la formación de otras asociaciones, aspecto que se ha conseguido habiendo ayudado a la formación de una asociación en Canarias (FISUCAN). En breve dispondremos de página web propia.

      También, desde la Federación, apoyaremos la celebración de congresos especializados en fisuras, como el próximo a realizar en octubre en Barcelona, donde participaremos activamente.

       Hemos recopilado actividades de las diferentes asociaciones, para intentar exportarlas al resto.

        En cuanto a la participación en la elaboración del Informe Técnico Europeo, ya se encuentra en su estado final. En breve se publicará las conclusiones y la versión definitiva del mismo.Foto del presidente actual de la Federación, Pedro del Caño (AFILAPA) con los ponentes.


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.