- AFICAVAL BLOG
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Per la present es convoca a l’Assemblea General, en sessió ordinària per al pròxim dissabte dia 24 de març de 2018 al Col·legi de Metges de València (Avda. de la Plata, núm. 34 de València) a les 12.00 h en primera convocatòria i a les 12.30h en segona convocatòria, amb el següent

ORDE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Estat de comptes
 3. Activitats desenvolupades durant 2017
 4. Activitats previstes per a 2018
 5. Aprovació pressupostos 2018
 6. Precs i preguntesSecretària
Por la presente se convoca la Asamblea General, en sesión ordinaria para el próximo sábado día 24 de marzo de 2018 el Colegio de Médicos de Valencia (Avda. de la Plata, nº34 de Valencia) a las 12.00 h en primera convocatoria y a las 12.30h en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
 2. Estado de cuentas
 3. Actividades desarrolladas durante el 2017
 4. Actividades previstas para el 2018
 5. Aprobación presupuesto 2018
 6. Ruegos y preguntasVisto y aprobado
Presidente

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.