SUBVENCIÓ DE SANITAT - AFICAVAL BLOG

SUBVENCIÓ DE SANITAT

Com sabeu, la nostra associació ha vingut rebent una quantitat per part de la Conselleria de Sanitat com ajuda al finançament de programes d'ajuda mútua i autoajuda.

Aquestes ajudes, a partir de 2013, estan supeditades al reconeixement com Associació d'Utilitat Pública, tràmit que vam fer a principis d'any.

Temíem que no arribara a temps, però en una reunió amb responsables de la Conselleria de Sanitat ens varen assegurar que es tindria en compte les associacions que ho havíem demanat, i que estarien dins d'aquesta convocatòria.

A hores d'ara (hem plantejat un recurs), ens han denegat la subvenció precisament per no tindre la declaració d'utilitat pública, expedient que vam tramitar fa uns mesos.

Per si les associacions no estem prou ofegades, a més hem d'afegir que hem hagut de contractar una assessoria per a dur a terme un control de la nostra comptabilitat, que hem hagut de pagar amb els nostres fons.

Volem mostrar el nostre rebuig a aquesta resolució i manifestar la impotència que suposa que l'Administració et negue una ajuda per culpa d'un retard de la pròpia Administració.
--------------------------------------------------------------------------------
Como sabéis, nuestra asociación ha venido recibiendo una cantidad por parte de la Conselleria de Sanidad como ayuda a la financiación de programas de ayuda mutua y autoayuda.

Estas ayudas, a partir de 2013, están supeditadas al reconocimiento como Asociación de Utilidad Pública, trámite que hicimos a principios de año.

Temíamos que no llegara a tiempo, pero en una reunión con responsables de la Conselleria de Sanidad nos aseguraron que se tendría en cuenta las asociaciones que la habíamos solicitado y que estarían dentro de esta convocatoria.

En estos momentos (hemos planteado un recurso), nos han denegado la subvención precisamente por no tener la declaración de utilidad pública, expediente que tramitamos hace unos meses.

Por si las asociaciones no estamos bastante ahogadas, además debemos añadir que hemos debido contratar una asesoría para llevar a cabo un control de nuestra contabilidad, que hemos debido pagar con nuestro fondo.

Queremos mostrar nuestro rechazo a esta resolución y manifestar la impotencia que supone que la Administración te niegue una ayuda por culpa de un retraso de la propia Administración.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.