TROBADA EL TEULARET, 01-02/06/2013 - AFICAVAL BLOG

TROBADA EL TEULARET, 01-02/06/2013Tal com es va aprovar en Assemblea General, celebrarem de nou la Trobada en El Teularet, i es realitzarà de nou un taller dirigit a pares i mares. La data és 1 i 2 de juny.

El taller es realitzarà el dissabte al matí, i serà impartit per Mª Teresa Estellés (ORTOFON).

A més, al llarg del cap de setmana pares, mares i xiquets/tes podrem parlar llargament sobre les nostres inquietuds i resoldre els dubtes que tinguem.

El programa d'activitats és el següent:

DISSABTE 1 DE JUNY

10:00-13:00: taller (adults) i tallers per a xiquets (amb monitors).
13:00-14:00: Temps lliure, fins a l'hora de dinar.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-19:00: tallers per a niñ@s  (amb monitors) i berenar per a xiquets/tes.
19:00-21:00: temps lliure.
21:00-22:00: Sopar.
22:00-23:00: tallers nocturns per a niñ@s  (amb monitors).

DIUMENGE 2 DE JUNY
9:00-10:00: desdejuni.
11:00-13:00: reunió (adults) i tallers (xiquets/tes).
14:00: Dinar i despedida.
 

PREUS I RESERVES

En la inscripció, caldrà elegir una d'estes opcions:

·        Opció A: cap de setmana complet.
·        Opció B: diumenge.
·        Opció C: dissabte (taller de logopèdia i dinar).

Els preus són:
OPCIÓ
PREU PER ADULT
PREU PER XIQUET*
A
40 €
30 €
B
10 €
10 €
C
10 €
10 €
* Fins a 10 anys

IMPORTANT: Abans de realitzar el pagament, cal fer la reserva de les places telefonant al telèfon 610702769 (Abraham, president d'AFICAVAL, telefonar a partir de les 20.00 hores). Després de la confirmació de l'existència de places, es realitzarà el pagament al número de compte de Cajamar:

3058-7425-90-2720002612

Es deu indicar en l'ingrés el nom de la persona que ha fet la reserva.

El nombre de places és limitat i les places s'adjudicaran per rigorós orde d'inscripció a partir del 20 de maig.

Vos recordem que l'Alberg disposa de diferents tipus d'habitacions: dobles, dobles amb supletori i col·lectives (lliteres).

Esta oferta és exclusivament per a l@s niñ@s afectats, pares i germans, en cas en què es vullga inscriure un altre participant, s'aplicaria les tarifes d'El Teularet.

Vos animem a tots a vindre a este taller, es desenrotllarà en un ambient de necessària cordialitat i naturalitat, i la participació activa de tots és imprescindible i farà que siga molt més efectiu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tal como se aprobó en Asamblea General, celebraremos de nuevo la Trobada en El Teularet, y se realizará de nuevo un taller dirigido a padres y madres. La fecha es 1 y 2 de junio.

El taller se realizará el sábado por la mañana, y será impartido por Mª Teresa Estellés (ORTOFON).

Además, a lo largo del fin de semana padres, madres y niñ@s podremos hablar largo y tendido sobre nuestras inquietudes y resolver las dudas que tengamos.

El programa de actividades es el siguiente:

SÁBADO 1 DE JUNIO

10:00-13:00: taller (adultos) y talleres para niños (con monitores).
13:00-14:00: Tiempo libre, hasta la hora de comer.
14:00-16:00: Comida.
16:00-19:00: talleres para niñ@s  (con monitores) y merienda para l@s niñ@s.
19:00-21:00: tiempo libre.
21:00-22:00: Cena.
22:00-23:00: talleres nocturnos para niñ@s  (con monitores).

DOMINGO 2 DE JUNIO
9:00-10:00: desayuno
11:00-13:00: reunión (adultos) y talleres (niñ@s)
14:00: Comida y despedida.PRECIOS Y RESERVAS

En la inscripción, habrá que elegir una de estas opciones:

·        Opción A: fin de semana completo.
·        Opción B: domingo.
·        Opción C: sábado (taller de logopedia y comida).

Los precios son:

OPCIÓN
PRECIO POR ADULTO
PRECIO POR NIÑO*
A
40 €
30 €
B
10 €
10 €
C
10 €
10 €
* Hasta 10 años

IMPORTANTE: Antes de realizar el pago, hay que hacer la reserva de las plazas llamando al teléfono 610702769 (Abraham, presidente de AFICAVAL, llamar a partir de las 20.00 horas). Tras la confirmación de la existencia de plazas, se realizará el pago al número de cuenta de Cajamar:

3058-7425-90-2720002612

Se debe de indicar en el ingreso el nombre de la persona que ha hecho la reserva.

El número de plazas es limitado y las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción a partir del 20 de mayo.

Os recordamos que el Albergue dispone de diferentes tipos de habitaciones: dobles, dobles con supletorio y colectivas (literas).

Esta oferta es exclusivamente para l@s niñ@s afectados, padres y hermanos, en caso en que se quiera inscribir otro participante, se aplicaría las tarifas de El Teularet.

Os animamos a todos a venir a este taller, se desarrollará en un ambiente de necesaria cordialidad y naturalidad, y la participación activa de todos es imprescindible y hará que sea mucho más efectivo.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.