DOS REGALS PER AL NOU ANY - DOS REGALOS PARA EL AÑO NUEVO - AFICAVAL BLOG

DOS REGALS PER AL NOU ANY - DOS REGALOS PARA EL AÑO NUEVO

Dos "regals" per al nou any per a la nostra associació.

Per una banda, qualsevol tràmit que hem fa AFICAVAL davant de la Conselleria de Governació i Justicia està subjecta a taxes. Fins ara, no havíem de pagar per comunicar, per exemple, la modificació de la Junta Directiva, l'expedient de declaració pública o qualsevol altre certificat.

I una cosa greu, si bé en els últims anys ens estan llevant el dret dels nostres fills al seu reconeixement del grau de discapacitat, ara resulta que aquells que la tinguen reconeguda, no tindran la prestació farmacèutica gratuïta que fins ara tenien, en aplicació de la Llei 10/2012 de la Generalitat.

-------------------------------------------------------------------

Dos "regalos" para el nuevo año para nuestra asociación.

Por un lado, cualquier trámite que hace AFICAVAL ante la Conselleria de Gobernación y Justicia está sujeta a tasas. Hasta ahora, no debíamos pagar por comunicar, por ejemplo, la modificación de la Junta Directiva, el expediente de declaración pública o cualquier otro certificado.

Y una cosa grave, si bien en los últimos años nos están quitando el derecho de nuestros hijos a su reconocimiento del grado de discapacidad, ahora resulta que aquellos que la tengan reconocida, no tendrán la prestación farmacéutica gratuita que hasta ahora tenían, en aplicación de la Ley 10/2012 de la Generalitat.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.