PRÒXIMA ASSEMBLEA, 12/12/2010 - AFICAVAL BLOG

PRÒXIMA ASSEMBLEA, 12/12/2010
DESCARREGAR CARTELL: CARTELL

Programa:

9:30 Xerrada-Col·loqui a càrrec del Centre ORTOFON de València:

- Mª Teresa Estellés, Directora del centre.

- Marta Roig, Psicòloga.

- Belén Puerto, Logopeda.

L'enfocament que des de l'àmbit de psicologia clínica pretenem compartir, esta dirigit a Pares i Xiquets i fonamentat en l'acceptació, valoració i orientació. En relació als xiquets i atenent a la seua edat es pretén donar les bases dels indicadors de possible alteració en l'autoestima a fi de poder orientar els pares.

L'enfocament que des de l'àmbit logopèdic pretenem impartir és el de donar els coneixements de les modificacions anatòmiques que patixen els xiquets afectats a fi de pautar la intervenció en les distintes etapes junt amb la participació de la família en el procés rehabilitador.

11:30 Coffee-break

12:00 Cel·lebració de l'Assemblea General

14:00 Esmorzar i acomiadament

----------------------------------------------------------------------

9:30 Charla-coloquio a cargo del Centro ORTOFON de Valencia

El enfoque que desde el ámbito de psicología clínica pretendemos compartir, esta dirigido a Padres y Niños y fundamentado en la aceptación, valoración y orientación. En relación a los niños y atendiendo a su edad se pretende dar las bases de los indicadores de posible alteración en la autoestima con el fin de poder orientar a los padres.

El enfoque se desde el ámbito logopédico pretendemos impartir es el de dar los conocimientos de las modificaciones anatómicas que padecen los niños afectados de FP y LL con el fin de pautar la intervención en las distintas etapas junto con la participación de la familia en el proceso rehabilitador.

11:30 Coffee-break

12:00 Celebración de la Asamblea General

14:00 Almuerzo y despedida

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.