NOVES APORTACIONS - AFICAVAL BLOG

NOVES APORTACIONS

Esperanza i Miguel, pares de Sandra, han volgut fer la seua aportació, experiències i sentiments que van tindre en tot el procés des del naixement fins a l'actualitat, amb la seua filla Sandra.

Moltes gràcies, amics. Vore el document: Sandra

------------------------------------------------------------------------

Esperanza y Miguel, padres de Sandra, han querido hacer su aportación, experiencias y sentimientos que tuvieron en todo el proceso desde el nacimiento hasta la actualidad, con su hija Sandra.

Muchas gracias, amigos. Ver el documento: Sandra

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.