INVITACIÓ A ALTRES ASSOCIACIONS A "EL TEULARET" - AFICAVAL BLOG

INVITACIÓ A ALTRES ASSOCIACIONS A "EL TEULARET"

Amb l'ànim de compartir experiències i projectes, enguany hem invitat a altres associacions anàlogues a la nostra que es troben en altres regions. De moment, ens ha confirmat la seua assistència una familia d'Euskadi, pertanyents a l'Associació ASPANIF.

Ens comenten que han "aconseguit" que els porten a El Teularet, i estem veient la possibilitat que podem portar-los de tornada a València el diumenge, després de dinar.

Ells són quatre (dos adults i dos xiquets), i necessitem diverses families que s'oferisquen a portar-los de tornada a València. Posar-vos en contacte amb Abraham en el telèfon 610702769.

Gràcies per la vostra solidaritat, els xiquets se la mereixen.

-------------------------------------------------------------

Con el ánimo de compartir experiencias y proyectos, este año hemos invitado a otras asociaciones análogas a la nuestra que se encuentran en otras regiones. De momento, nos ha confirmado su asistencia una familia de Euskadi, pertenecientes a la Asociación ASPANIF.

Nos comentan que han "conseguido" que los lleven a El Teularet, y estamos viendo la posibilidad de llevarlos de vuelta a Valencia el domingo, después de comer.

Ellos son cuatro (dos adultos y dos niños), y necesitamos varias familias que se ofrezcan a llevarlos de vuelta a Valencia. Poneros en contacto con Abraham en el teléfono 610702769.

Gracias por vuestra solidaridad, los niños se la merecen.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.